Om de continuïteit van cultuureducatie te waarborgen, werkt de stichting cultuureducatie met een meerjarenprogramma. Zo komen verschillende cultuurdisciplines aan bod en maken kinderen tijdens hun leerjaren op de basisschool kennis met die disciplines. Het curriculum bestaat uit de volgende leerlijnen: drama, literatuur, dans, beeldende vorming, muziek, audiovisueel en cultureel erfgoed. Het cultuureducatieprogramma levert een fundamentele bijdrage aan de culturele ontwikkeling, maar de stichting bevordert ook samenwerking op de korte termijn en onderlinge samenwerkingen buiten het programma om (zie de pagina meedoen).

Dit schooljaar (2023-2024) is het programma opgebouwd op de leerlijnen cultureel erfgoed.

Bekijk het programma cultureel erfgoed onderbouw
Bekijk het programma cultureel erfgoed middenbouw
Bekijk het programma cultureel erfgoed bovenbouw