De themavragen van dit platform dagen ons uit om cultuur in beweging te houden en samen na te denken over hoe het anders en misschien wel beter kan.

Thema 1

Cultuureducatie is soms ‘binnenskamers’. Hoe kun je aan ouders en aan elkaar onderling laten zien wat cultuureducatie eigenlijk is.

Themavraag:

Hoe maak je cultuureducatie meer en concreter zichtbaar?

Ideeën, antwoorden of andere aanvullingen rondom deze vraag? Mail naar info@sceda.nl dan plaatsen we jouw inzending onder deze themavraag zodat anderen mee kunnen lezen.