Cultuureducatie begint bij de basis. In het basisonderwijs en dichtbij: (in het) lokaal, thuis en in de directe omgeving. Zo zetten we ons gezamenlijk in voor een bloeiend en boeiend cultuurprogramma. De Stichting CultuurEducatie Dinxperlo & Aalten verbindt cultuurmakers met scholen om zo samen op te trekken. De stichting motiveert kinderen en ouders om blijvend cultuur te beoefenen in welke vorm dan ook. Cultuur is altijd in beweging. De stichting cultuureducatie professionaliseert en stimuleert op lokale schaal. Door anderen te leren kennen, de lokale omgeving onderdeel te laten uitmaken en door iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de vorming van cultuureducatie.

Bestuur

Jan van der Horst, voorzitter
Tanja Kruip, secretaris
Chantal ten Dam, penningmeester

SCEDA is aangesloten bij het Platform Cultuureducatie Achterhoek om cultuureducatie regionaal te verbinden.

4x wat wij vinden

Laat zien wie & wat (je waard bent)

Cultuur is veelzijdig. Door te laten zien wat we waard zijn, maken we cultuur meer waardevol.

Leer elkaar kennen & leer van elkaar

Door aan elkaar te laten zien wie we zijn, werken we makkelijker samen.

Cultuur is van en voor iedereen

Cultuur is altijd in beweging. Passende cultuureducatie vorm je alleen door samen te werken.

Maak de (lokale) omgeving onderdeel

Kennismaken met cultuur start dichtbij. In de directe omgeving is cultuur overal aanwezig.

Belang cultuureducatie op basisschool

Naast lezen, rekenen en schrijven zijn er nog meer doelen. Dit noemen we SLO-doelen voor het basisonderwijs. Kinderen hebben recht op scholing op het gebied van cultuur: wat kan ik goed, wat is er mogelijk, wat is mijn eigen talent?

Kerndoelen:

  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Deze kerndoelen geven globaal aan wat leerlingen eind groep 8 moeten kennen en kunnen.