In overleg met de deelnemende scholen heeft SCEDA besloten om als cultuurpunt voor de nieuwe CMK regeling te gaan fungeren. CMK staat voor Cultuur met Kwaliteit. Als cultuurpunt hebben we Mariëlla Kruip-Miraglia gecontracteerd om als cultuurconsulent te gaan fungeren. Zij zal in de komende periode op de aangesloten scholen een intakegesprek gaan voeren, waarna de scholen de behoefte op het gebied van cultuureducatie gaan formuleren. DE CMK regeling zorgt voor een goede financiële onderbouwing om cultuureducatie in de komende vier jaar verder te versterken op de scholen. Dan kan onder andere door de interne cultuur coördinatoren verder te professionaliseren.

Voor meer informatie kijk op:

https://www.cultuuroost.nl/cultuureducatie-met-kwaliteit/