Naam:
Rowena Peters – Kunst & Educatie

Cultuurdiscipline:
Beeldende vorming

Biedt:
In 2020 studeerde Rowena af als docent beeldende kunst en vormgeving aan ArtEZ, waarna ze werkervaring opdeed in zowel het speciaal onderwijs (SO en VSO, cluster 3) als het reguliere onderwijs.

Rowena kan goed schakelen in differentiatiemogelijkheden op niveau binnen een groep leerlingen. Hierbij houdt zij oog voor ieder kind en kijkt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Rowena kan naast het aanbieden van het Reizende Museum ook ondersteunen in het geven van de gekoppelde lessen vanuit Laatmaarzien.

Biedt aan rondom cultuureducatie:
Een Reizend Museum met meer dan 50 nagemaakte werken (zowel 2D als 3D) uit de westerse kunstgeschiedenis die worden geplaatst op een basisschool als ware een echt museum. Het museum kan in een sportzaal, aula of een andere ruimte geplaatst worden, zodat de kunsttheorie voor de leerlingen levendig en visueel wordt gemaakt.

De leerlingen leren over kunstgeschiedenis, kunststromingen, kunstenaars en kunstwerken. Tevens is het geschikt om vakoverstijgend onderwijs aan te bieden.

Met een tijdlijn met kleuren worden diverse tijdvakken aangegeven om de informatie makkelijker te kunnen onthouden.

Wat houdt het in?
Meer dan 50 nagemaakte kunstwerken (zowel 2D als 3D)
Expositiewanden en schildersezels voor de kunstwerken
Een speurtocht om de leerlingen op te warmen voor het museum
Informatieve begeleidende teksten over de echte kunstwerken en de kunstenaars
Kijkvragen bij de kunstwerken zodat de leerlingen leren om op verschillende manieren naar kunst te kijken
Aansluitende online beeldende kunstlessen voor alle groepen en niveaus van ‘Laat maar zien’, die door de leerkrachten zelf kunnen worden gegeven. Zie voor meer informatie: www.laatmaarzien.nl
Extra materiaal waarbij leerlingen nog meer gestimuleerd worden tot nadenken, zoals een piramide van Playmobil en nepfruit om het kunstwerk van Giuseppe na te maken.

Kijk op https://rowenapeters.nl/Reizend-Kunst-Museum voor foto’s en een video van het Reizende Museum.

Opvallend:
Het Reizende Museum is uniek in Nederland. Het museum brengt de kunst naar de leerlingen en scholen toe. Ook voor leerlingen die vanuit huis of vanwege een beperking niet zo makkelijk in aanmerking komen met kunst is het museum een mooie toevoeging waardoor de leerlingen toch in contact komen met een breed palet aan kunst.
Het museum is schoolbreed inzetbaar vanaf groep 1 t/m groep 8. Ook de aansluitende lessen vanuit Laatmaarzien zijn beschikbaar op alle niveaus.

Met o.a. de volgende werken in het museum:
– Beroemde werken zoals de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, de ‘Mona Lisa’ van Leonardo da Vinci, ‘het meisje met de parel’ van Vermeer en ‘de sterrennacht’ van Vincent van Gogh.
– Unieke werken zoals de met diamanten bedekte schedel van Damian Hirst, inpakkunst van Christo en de wc-pot van Duchamp.

Contactgegevens:
Contactpersoon: Rowena Peters
E-mailadres: info@rowenapeters.nl
Telefoonnummer: 06-20857588
Website: www.rowenapeters.nl
Adres/locatie: De Voornekamp 57, 7251 VK Vorden