Naam:
Nationaal Onderduikmuseum

Cultuurdiscipline:
Erfgoed

Biedt:
De missie van het Nationaal Onderduikmuseum is om jong en oud aan te zetten tot reflectie en bezinning op racisme, fascisme en discriminatie in het verleden, heden en mogelijk ook in de toekomst. Het museum streeft ernaar de euregionale contacten tussen Duitsers en Nederlanders te bevorderen door kennis te nemen van elkaars geschiedenis tijdens de jaren veertig van de vorige eeuw, waarop talloze vooroordelen zijn geworteld.

Biedt aan rondom cultuureducatie:
Het museum biedt verschillende lespakketten voor scholieren van basisscholen en het voortgezet onderwijs.  Ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse scholieren worden gestimuleerd via een tweetalige presentatie en tweetalige lespakketten.

Opvallend:
Het museum heeft speciale speurtochten voor kinderen. Kinderen gaan daarbij op ontdekkingstocht door het museum.

Contactgegevens:
Naam:Nationaal Onderduikmuseum
E-mailadres:
info@onderduikmuseum.nl
Telefoonnummer: 0543 471797
Website: www.nationaalonderduikmuseum.nl
Adres/locatie: Markt 12-16, 7122 LC Aalten