Naam:
Koppelkerk

Cultuurdiscipline:
Beeldende vorming

Biedt:
De Koppelkerk in Bredevoort is een vrijplaats voor kunst en cultuur. Het culturele programma rust op drie pijlers: kunsten, boeken en verdieping.
De Koppelkerk is een platform voor beeldende kunst, een concertzaal voor muziek en theater, een podium voor verdiepende lezingen door wetenschappers en discussieavonden, en een plek voor boeken en schrijversgesprekken.

Biedt aan rondom cultuureducatie:
De Koppelkerk biedt bij elke expositie een passend programma aan voor scholieren van basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Daarnaast biedt de Koppelkerk een vast programma rondom boekbinden en druktechnieken voor basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Opvallend:
De Koppelkerk is plek waar alle muzen – de kunsten, wetenschappen en literatuur – samenkomen en is betrokken bij allerlei cultuurprojecten en –programma’s in de regio.

Contactgegevens:
Contactpersoon: Koppelkerk
E-mailadres: info@koppelkerk.nl
Telefoonnummer: 0543 216005
Website: www.koppelkerk.nl
Adres/locatie: Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort